شرایط عودت کالا

شرایط عودت کالا :

در صورت بروز ایراد، اخبار اعلامی مشتری در رابطه با ایراد، توسط کارشناسان هونیک بررسی می‏‌شود و در صورت تائید، تا ۲۴ ساعت پس از تحویل اولیه،کالای معیوب به هونیک عودت تا تعویض و ارسال مجدد گردد.

آسیب‏‌های فیزیکی ناشی از حمل و نقل شامل استفاده از این سرویس نمی‏‌شود

در صورتی که کالای برگشتی در شرایط اولیه به هونیک عودت نشود، امکان خدمت رسانی وجود ندارد و کالا خارج از شرایط تعویض قرار می گیرد.

در صورتی که طی این پروسه موجودی کالای آسیب دیده به اتمام برسد و مشتری تمایلی به تعویض کالای آسیب دیده با کالای جایگزین نداشته باشد، هونیک می‌تواند مبلغ کالا را به حساب خریدار استرداد نماید و نوسان‏‌های بازار باعث کاهش و یا افزایش این مبلغ نخواهد شد.